امروز: شنبه 27 مرداد 1397

شرکت پرتو سیستم خزر از جوانان متعهد و متخصصی که توانایی ساخت تیزرهای تبلیغاتی و مهارت در زمینه برنامه نویسی دارند دعوت به همکاری مینماید.

جهت اطلاعات بیشتر با واحد برنامه نویسی شرکت تماس حاصل فرمایید.  جهت تماس اینجا کلیک کنید.