امروز: چهارشنبه 3 مرداد 1403

مهندس رضا رضایی

مدیر عامل شرکت پرتو سیستم خزر، کارشناس فناوری اطلاعات، متخصص در زمینه شبکه ، امنیت، میکروتیک و ...