امروز: پنجشنبه 31 خرداد 1403

مهندس رضا رضایی

مدیر عامل شرکت پرتو سیستم خزر، کارشناس فناوری اطلاعات، متخصص در زمینه شبکه ، امنیت، میکروتیک و ...