امروز: دوشنبه 7 خرداد 1403
یک شبکه هر چند به بهترین روش راه‌اندازی شده و از به‌روزترین تجهیزات بهره برده باشد، بدون نگهداری صحیح‌، کارکرد درستی نخواهد داشت.شبکه می‌بایست از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به صورت مستمر مورد بازبینی قرار گرفته و ایرادات بوجود آمده مرتفع گردد.نرم افزارها به‌روز‌رسانی شده و در صورت نیاز با ورژن‌های بالاتر جایگزین گردد. نقشه کامل از سایت و تجهیزات تهیه و در دسترس یاشد تا در صورت نیاز بتوان به آن رجوع کرد.پشتیبان‌گیری مرتب از اطلاعات، ضامن حفظ اطلاعات ارزشمند هر مجموعه می‌باشد و باید به صورت منظم اجرا و در محلی امن نگهداری گردد.با استفاده از متخصصین کارآزموده و مجرب‌، شبکه شما را به بهترین شکل و بالاترین راندمان نگهداری و راهبری می نماییم.
 
 
 
یک شبکه هر چند به بهترین روش راه‌اندازی شده و از به‌روزترین تجهیزات بهره برده باشد، بدون نگهداری صحیح‌، کارکرد درستی نخواهد داشت.شبکه می‌بایست از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به صورت مستمر مورد بازبینی قرار گرفته و ایرادات بوجود آمده مرتفع گردد.نرم افزارها به‌روز‌رسانی شده و در صورت نیاز با ورژن‌های بالاتر جایگزین گردد. نقشه کامل از سایت و تجهیزات تهیه و در دسترس یاشد تا در صورت نیاز بتوان به آن رجوع کرد.پشتیبان‌گیری مرتب از اطلاعات، ضامن حفظ اطلاعات ارزشمند هر مجموعه می‌باشد و باید به صورت منظم اجرا و در محلی امن نگهداری گردد.
با استفاده از متخصصین کارآزموده و مجرب‌، شبکه شما را به بهترین شکل و بالاترین راندمان نگهداری و راهبری می نماییم.